Általános Szerződési Feltételek

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a csivettka.com oldalt üzemeltető Csernyu Ivett EV (1085 Budapest Horánszky utca 3. 1/5. Adószámom:69184439-1-42. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:52820586), továbbiakban SZOLGÁLTATÓ által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között Jelentkezem!/Megveszem/Megrendelem/Lefoglalom és azonos jelentéstartalmú gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

A jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, emailbeli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után automatikusan kerül kiküldésre a felhasználó által megadott emailcímre.

A jogviszony megszűnik:

  • a szerződés bármely fél általi felmondásával,
  • bármely fél halálával/jogutód nélküli megszűnésével
  • határozott idejű szerződés esetén a szerződés lejártával

A felhasználó jogai

  • a felhasználó jogosult a befizetett tréningen, workshopon, vacsoraesten, rendezvényen illetve tanácsadáson részt venni,
  • a felhasználó jogosult a tréningen, workshopon,vacsoraesten, rendezvényen, illetve tanácsadáson megszerzett információk, tudásanyag saját célú felhasználására,
  • a felhasználó jogosult a tréningen, workshopon, vacsoraesten, rendezvényen, illetve tanácsadáson a felmerülő kérdéseit feltenni.


A szolgáltató jogai

  • a szolgáltató jogosult egyes megrendeléseket visszautasítani, szerződéses partnereit megválasztani,
  • a szolgáltató jogosult a felhasználó által feltett kérdéseket az ésszerűség keretein belül megválaszolni.

Teljesítés megkezdése

A tréningek, workshopok, vacsoraestek, rendezvények, illetve tanácsadások esetében a szolgáltatás teljesítése megkezdődik a megrendelés visszaigazolását követően.

Elállási jog

A felhasználó részére a teljesítés megkezdését megelőzően 14 napos, indoklási kötelezettség nélküli elállási jog illeti meg.

A teljesítés megkezdését követően a felhasználót ugyanilyen időtartamú indoklás nélküli felmondási jog illeti meg.

A felhasználó az elállási illetve felmondási jogát e-mail útját gyakorolhatja, a ivett.csernyu@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenetnek egyértelműen tartalmaznia kell az elállási/felmondási szándékot, a felhasználó megrendelésére vonatkozó adatokat.

Visszatérítés teljesítés megkezdését követően

A Szolgáltató a tanácsadások és előadások tekintetében az esemény időpontja előtt 72 órával történő lemondás esetén vállalja a szolgáltatás díjának visszatérítését. Ezt követően a felhasználó nem jogosult visszatérítésre, a szolgáltatás teljesítettnek tekintendő.

Vacsoraestek, workshopok, online csoportok tekintetében az esemény időpontja előtt 7 nappal történő lemondás/felmondás esetén vállalja a szolgáltatás díjának visszatérítését. Az esemény időpontját megelőző 7 nap és 48 óra között a szolgáltató a díj 50%-ának visszatérítését vállalja. Ezt követően a felhasználó nem jogosult visszatérítésre, a szolgáltatás teljesítettnek tekintendő.

Az online kurzusok tekintetében a befizetett összeg levásárolható vagy beszámítható bármilyen más szolgáltatásra.

Jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. szabályai az irányadóak.