Adatkezelési tájékoztató

Ki kezeli az adataimat?

Személyes adataidat adatkezelőként a következők kezelik:

Csernyu Ivett EV

1085 Budapest Horánszky utca 3. 1/5.

Adószám: 69184439-1-42

Nyilvántartási szám: 52820586

E-mail cím: ivett.csernyu@gmail.com

Honlap:csivettka.com

Ki férhet hozzá az adataimhoz?

Személyes adataidat kizárólag megrendelésének teljesítése, honlapom üzemeltetése valamint törvényi kötelezettségeim teljesítése érdekében adom át a következő üzleti partnereinknek:

Honlapom fenntartásához, tárhely-szolgáltatáshoz:

Netmask Interactive Kft.

1131. Budapest, Nővér u. 110.

Miért kezelik az adataimat? Mennyi ideig kezelik az adataimat?

Megadott adataidat a következő célokból kezeljük:

 1. Megrendelés teljesítésének céljából
  Ahhoz, hogy a megrendelésednek eleget tehessünk, a következő adatokat kell kezelnünk:
  a neved, az címed, az e-mail címed, a telefonszámod, a megrendeléshez tartozó adatok és információk (mit rendeltél, milyen szállítási módot választottál, milyen fizetési módot választottál, megjegyzés a vásárlás során).

 2. Törvényi kötelezettségeink teljesítése céljából
  Mint minden vállalkozást, minket is terhel például számlaadási kötelezettség, jótállási illetve garanciális kötelezettség, valamint az elállási/felmondási jogodhoz fűződő kötelezettségünk. Ezek teljesítése céljából kezeljük a megrendelés során megadott adataidat, a törvény által előírt határidőig.

 3. Marketing célokból
  Azért, hogy részesülhess kedvezményekből, kizárólag a hozzájárulásod alapján hírlevelet küldünk. Ebben az esetben kezeljük az általad megadott keresztnevet és e-mail címet, de a hírlevelünkben található “Leiratkozás” linkre kattintva, vagy az ……. e-mail címre történő közléssel hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod.

 4. Minőségbiztosítási célokból
  Megrendelésed előtt, vagy annak során tapasztalt pozitív vagy negatív észrevételeidet, kérdéseidet közölheted velünk, az ……………….. e-mail címen, közösségi felületeinken, vagy a megvásárolt szolgáltatás adatlapján. Észrevételednek, panaszodnak közlése önkéntes,
  e-mailben közölt észrevételedet a megválaszolást követő 30. napig,
  közösségi felületeinken közölt észrevételedet az általad való törléséig,
  szolgáltatásaink adatlapján közölt észrevételedet visszavonásig
  kezeljük.

 5. Egyéb célokból
  Megadott adataidat a fent megjelölt célokból kezeljük, kivételes esetben, alkalomszerűen kezelhetjük egyéb célokból, például biztonsági értesítések küldése céljából.

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

A jogaid a következők:

 1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog, joggyakorlás segítésének joga
  Jogod van ahhoz, hogy adataidat csak azt követően kezeljük, hogy erről tájékoztattunk.
  Jogod van ahhoz, hogy segítségedre legyünk, és ne akadályozzuk jogaid érvényesítését.
  Jogod van tudni, ki, milyen célból és meddig kezeli az adataidat.

 2. Hozzáférés joga
  Jogod van tájékoztatást kérni arról, hogy adataidat kezeljük-e, valamint arról, hogy adataidhoz kik, milyen célból, mennyi ideig férnek hozzá.

 3. Helyesbítéshez való jog
  Jogod van ahhoz, hogy ha adataidat pontatlanul kezeljük, az adataidnak helyesbítését, javítását kérd tőlünk, és mi ezt teljesítsük.

 4. Törléshez való jog
  Jogod van ahhoz, hogy
  – hozzájárulás alapján kezelt adataidnak törlését kérd bármikor
  – más jogalappal kezelt adataidat jogszabályban, vagy ebben a tájékoztatóban szereplő időn belül
  töröljük.

 5. Adatkezelés korlátozásához való jog
  Jogod van ahhoz, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha
  – vitatod az adatok pontosságát, az adatok pontosságának ellenőrzéséig,
  – ha jogellenesen kezelnénk az adataidat, és törlés helyett korlátozást kérsz,
  – ha nekünk nincs szükségünk az adatkezelésre, de szeretnéd, ha nem törölnénk, mert például jogi igényeid előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez igényled,
  – ha tiltakozol az adatkezelés ellen, az adatkezelést korlátozzuk, amíg ki nem derül, hogy tiltakozásod jogos-e, vagy hogy neked van-e erősebb a jogod adataid törléséhez, vagy nekünk az adatkezeléshez.

 6. Az értesítéshez való jog
  Jogod van ahhoz, hogy értesítést kapj tőlünk
  – adataid helyesbítéséről
  – adataid törléséről
  – az adatkezelés korlátozásáról
  – az adatvédelmi incidensről, amely érinti személyes adataidat.

 7. Hordozhatósághoz való jog
  Jogod van ahhoz, hogy általunk kezelt adataidat hordozható, számítógép által feldolgozható formátumban kikérjd. Ezt a jogodat úgy érvényesítheted, hogy e-mailben kéred tőlünk.

 8. Tiltakozáshoz való jog
  Jogod van tiltakozni az adatkezelés ellen.

 9. Hatósági jogorvoslathoz való jog
  Jogod van az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal, jogorvoslattal élni a hatóság felé.
  A hatóság elérhetősége:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
  posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
  cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon:+36 (1) 391-1400
  Fax:+36 (1) 391-1410
  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: http://naih.hu

 10. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Jogod van a hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslathoz.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Jogod van velünk, az adatfeldolgozóinkkal szemben bírósági jogorvoslathoz.